Per Jørgensen Per Jørgensen

Klubb 25.01.2018

Årsmøte 2018.

Årsmøtet for 2018 avholdes på klubbhuset onsdag 28. februar kl. 18.00

Saker som skal behandles må være styre i hende

innen 14. februar


Mvh.


Styret i Mandal Golfklubb


 756