Per Jørgensen Per Jørgensen

25.02.2017

Kontingenter 2017

Hovedmedlem kr. 1500.-

Bi-medlem (ektefelle /samboer av hovedmedlem) kr. 1200.-

Student (fritt spill på banen) kr. 1500.-

Junior (13 – 19 år) (fritt spill på banen) kr. 1200.-

Knøtt (t.o.m. 12 år) (fritt spill på banen) kr.  600.-

Familiemedlemskap ( barn t.o.m. 19 år) kr. 2800.-

Passivemedlemmer kr.  600.-

 

Betale med autogiro:

Hovedmedlem m/ spillerett pr. mnd kr. 359.-

Bi-medlem m/ spillerett pr. mnd kr. 329.-

Gjestemedlem (må være hovedmedlem i annen klubb) kr. 2900.-

 

Årsgreenfee for medlemmer (spillerett) kr. 2700.-

Årsgreenfee for medlemmer over 80 år Gratis

 

VTG - kurs for voksne kr. 1000.-

VTG – kurs for juniorer og studenter kr.  500.-

VTG – kurs for knøtter Gratis

 

Personer som melder seg inn i klubben etter 1. september, er også medlemmer på følgende år.