Per Jørgensen Per Jørgensen

06.03.2019

Kontingenter 2019

 

Kontingenter for 2019


Hovedmedlem                                                              kr. 1550.- 
Bi-medlem (ektefelle /samboer av hovedmedlem)      kr. 1250.-  
Student (fritt spill på banen)                                        kr. 1550.-  
Junior (13 – 19 år) (fritt spill på banen)                      kr. 1250.-  
Knøtt (t.o.m. 12 år) (fritt spill på banen)                     kr.   620.-  
Familiemedlemskap (barn t.o.m. 19 år)                       kr. 2900.-
Passivemedlemmer                                                       kr.  600.-


Betale med autogiro:
Hovedmedlem m/ spillerett pr. mnd                                      kr. 370.- 

Hovedmedlem u/  spillerett pr. mnd                                      kr. 135.-                 

Bi-medlem m/ spillerett pr. mnd                                            kr. 350.-                   

Bi-medlem u/  spillerett pr. mnd                                            kr. 110.-


Gjestemedlem (må være hovedmedlem i annen klubb)       kr. 3000.-
  
Årsgreenfee for medlemmer (spillerett)                        kr. 2800.-  
Årsgreenfee for medlemmer over 80 år                        Gratis   

 
VTG - kurs for voksne                                                 kr. 1000.-
VTG – kurs for juniorer og studenter                           kr.  500.-
VTG – kurs for knøtter        Gratis.


Personer som melder seg inn i klubben etter 1. september, er også medlemmer på følgende år.