Per Jørgensen Per Jørgensen

14.07.2017

Greenfee

Greenfee for gjestespillere hele dagen kr. 300.-
Greenfee for gjestespillere 9 hull kr. 200.-
Greenfee for junior gjestespillere ½ pris

Greenfee for medlemmer hele dagen kr. 250.-
Greenfee for medlemmer 9 hull kr. 150.-


Leie av golfbil og utstyr:

Leie av golfbil 18-hull kr. 300.-
Leie av golfbil 9-hull kr. 200.-

Leie av golfbil for medlemmer m/ legeerklæring 18-hull kr.200.-
Leie av golfbil for medlemmer m/ legeerklæring 9-hull kr.100.-

Leie av golftralle kr. 30.-
Leie av golfsett kr.100.-

 

GREEN FEE AVTALER:

NORSK SENIOR GOLF

På Mandal GKs 9-hulls bane på Skjebstad, gjelder følgende betingelser for bruk av NSGs fordelskort:

  • Starttider: Alle hverdager før kl 1400.
  • Booking: Golfbox eller pr tlf: 938 35 540 .
  • Greenfee: 3 runder til 50% av full greenfee (18 hull) i hele sesongen.

 Legitimasjon og bevis på betalt NSG-årsavgift må forevises før start

NB!  Gjelder ikke i juli  NB!

___________________________________________________________________

NGF’s FORDELSKORT

Innehavere av slike kort (dommere, styremedlemmer i klubber o.a.) spiller GRATIS opptil 3 runder i sesongen på alle norske baner, inklusive vår.

__________________________________________________________________________

  

Innehavere av Golfhäftet 2017 kort kan spille på vår bane 1 gang til halv greenfee.

NB!  Gjelder ikke i juli  NB!__________________________________________________________________________

Samarbeid med Kristiansand Golfklubb og Grimstad Golfklubb. Samarbeidet gjelder gratis spill....

Avtalen som nå er gjort mellom klubbene er ganske enkel, alle som har fullt medlemskap m/spillerett kan nå spille gratis i både Kristiansand og Grimstad. Tilbudet gjelder i perioden 1. mai til 1. september. Tilbudet er selvfølgelig gjensidig.


VELKOMMEN TIL EN FIN RUNDE.